A-uppsats

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera ofta sker innan examen.
A-uppsats är ett studentarbete som är skrivet inom studentens första termin inom ett ämne.