A-uppsats

APA (The American Psychological Association) har sedan 1929 givit ut en manual för vetenskapliga rapporter.
Den innehåller en rekommendationer kring hur man tex. skriver referenser, citat, förkortningar och termer.
Läs mer här!