Apotekarutbildning

Den blivande apotekaren är intresserad av kemi. Det laboreras och praktiseras ihop med mer traditionella teoretiska utbildningsmoment. Man lär sig om forskning kring nya läkemedel, vad de innehåller och hur man tillverkar dem. I utbildningen får man också veta hur de påverkar kroppen och hur de påverkar varandra. När man är klar med utbildningen och har avlagt apotekarexamen vänder man sig till socialstyrelsen för att ansöka om legitimation för att få arbeta som apotekare.

Utbildningens längd

Apotekarutbildningar omfattar 300 poäng som är det samma som fem års studier. Sex månader av dessa fem år ägnas åt praktik på apotek.

Inriktningar & vidareutbildningar

Sedan hösten 2006 finns det en specialistutbildning inom klinisk farmaci vid Uppsala Universitet som är på avancerad nivå. Detta innebär att man läser ett år extra och kursen kan läsas av dem som har apotekare- eller farmacie magisterexamen.

Apotekarutbildningen är forskarberättigande. Med andra ord kan du om du vill fortsätta med doktorandstudier efter avlagd examen. Efter avlagd doktorsexamen kan man t.ex. arbeta inom läkemedelsindustrin eller som lärare/forskare vid universitetet.

Arbeta som apotekare

Vill du bli samhällets läkemedelsexpert? Att arbeta som apotekare innebär att man bland annat arbetar med forskning och utbildning inom läkemedelsindustrin. Man sysslar också med information om läkemedel till patienter men också till läkare. Att arbeta med kontroll av läkemedel finns också på listan av uppgifter för en apotekare.
Arbetsplatserna varierar ordentligt. Arbetet kan vara förlagt inom myndigheter, på sjukhus, på apotek, inom läkemedelsindustrin och på landsting.

Apotekare på myndigheter – Ofta arbetar man då på läkemedelsverket med att kontrollera arbetet på apotek och inom läkemedelsindustrin.

Apotekare på sjukhus – Ofta ansvarar apotekaren för att det ska finnas läkemedel på sjukhuset, man ansvarar också för leveranserna av mediciner från apoteken. En viktig del i arbetet på sjukhus är att informera om de olika läkemedlen för sjukhuspersonalen, hur de används och hur man hanterar dem på ett säkert sätt. I en del fall arbetar man med forskning eller så arbetar man i grupp med läkare för att effektivisera patienters medicinering.

Apotekare på apotek – På apoteket fungerar apotekaren ofta i rollen som arbetsledare eller med andra specialiserade uppgifter. Man är även rådgivare till kunderna och utbildar övrig personal och sjukvårdspersonal.

Apotekare inom läkemedelsindustrin – Inom läkemedelsindustrin är arbetsuppgifterna väldigt många. Bland annat kan man vara med och ansvara för forskning om och tillverkning, registrering och marknadsföring av nya läkemedel.

Apotekare på landsting – Fler och fler landsting har apotekare i sin stab. Dessa ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukhusen men arbetar också på exempelvis läkemedelsinformationscentraler. En del apotekare arbetar också som lärare på farmacevtiska utbildningar.

Löner för apotekare

  • En nyexaminerad apotekare hade år 2013 på apotek cirka 28 500 kr/mån.
  • Vid 35 års ålder är medianlönen cirka 35 000 kr/mån och vid 45 år var den 38 000 kr/mån.

Källa: SACO

Arbetsmarknad apotekare

  • Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans
  • Prognos för nyexaminerade till år 2018: balans
  • Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens
  • Prognos för erfarna till år 2018: balans

Källa: SACO

Det finns idag över 2 500 yrkesverksamma apotekare i landet.