Arbetsterapeutsutbildning

Arbetsterapeututbildningen består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utöver ämnet arbetsterapi ingår beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken som detta innebär, omfattar upp till en termins studier och är indelad i olika kurser. Förutom den verksamhetsförlagda utbildningen förekommer det ofta arbetslivsanknytning under utbildningen såsom tex fältstudier och verklighetsbaserade patientfall. Utbildningen syftar till ge ditt ett professionellt förhållningssätt och kunskaper gentemot individer och grupper för öka förbättra deras hälsa. Efter avslutade studier erhåller man en yrkesexamen till arbetsterapeut som ger behörighet för legitimation som sedan söks hos Socialstyrelsen.

Att arbeta som arbetsterapeut innebär ett fritt självständigt och ansvarsfullt arbete med fokus på klientens miljö, aktivitet och hälsa. En arbetsterapeuts uppgift är att hjälpa människor till ett självständigare liv med ökad livskvalitet.

Utbildningens längd

Arbetsterapeututbildningen är på 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier).

Inriktningar och vidareutbildning

En arbetsterapeut har möjlighet att utveckla sig till specialist i arbetsterapi, pedagog eller forskare. Utvecklingsvägarna ser olika ut och tar olika lång tid att uppnå.

Efter avslutad arbetsterapeutexamen finns möjlighet till fortsatta studier i arbetsterapi; magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen. Det är också möjligt att bli specialist i arbetsterapi då krävs både fördjupad kunskap i arbetsterapi och genomgången specialistutbildning. Specialistutbildningen hålls i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters regi.

Arbeta som arbetsterapeut

En arbetsterapeuts arbetsuppgifter är att förebygga, lösa och mildra de begränsningar som en skada eller sjukdom kan innebära för en människa. Man tränar patienter för att klara tex ett eget boende eller till en mer aktiv fritid. Man arbetar ofta med andra yrkesgrupper för att ge en så bra behandling som möjligt. I Sverige finns ca 11 000 legitimerade arbetsterapeuter där 80% arbetar inom kommun eller landsting. Exempel på arbetsgivare kan vara sjukhus, skola, kommun, kriminalvård, arbetsförmedlingen eller inom privat sektor där hjälpmedelsföretag inom företagshälsovård kan vara aktuella.

Lön som arbetsterapeut

Lönen varierar både mellan individer och mellan olika arbetsgivare och arbetsmarknadssektorer.

Medianlönen för nyutexaminerade är 23 500 kronor/månad.
10 år efter examen är medianlönen 26 500 kronor/månad, och 20 år efter examen 28 000 kronor/månad.
Källa: Saco

Arbetsmarknad

För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).
På vissa orter råder brist på arbetsterapeuter. Samtidigt kan det förekomma ett överskott på utbildningsorterna, där kan det vara svårt för nyexaminerade att få en fast anställning på heltid.
Källa: Saco