Arkitektutbildning

Utbildningar inom arkitekturområdet är ofta uppbyggda kring projekt och undervisningen är till stor del problemlösningsbaserad.

Ett projekt börjar ofta med att man ställs inför en uppgift som ska lösas, det kan till exempel handla om att analysera en tomt i staden för att sedan göra förslag på vad tomten ska användas till och slutligen utforma ett badhus, en park eller vad som framkommit i analysen. Uppgifterna varierar och detta beroende på utbildning och syfte. I utbildningstiden ingår regelbundna återkommande kritiktillfällen en stor roll. Kritiken går ut på att studenterna presenterar sina projekt och får därefter frågor och synpunkter från både lärare och yrkesverksamma. Denna respons på lösningar och formgivningar ses som en avgörande faktor för utvecklingen av de kunskaper som behövs för att arbeta som arkitekt.

Utbildningen består förutom projekten av ämneskurser som arkitekturhistoria och materialkunskap. Praktiska och konstnärliga övningar i verkstäder och ateljéer förekommer mer ofta på inredningsarkitektutbildningen, men finns även på de andra utbildningarna. Studieresor och besök inom Sverige och ut i världen är ett vanligt återkommande inslag i alla utbildningarna.

Sveriges arkitekter som är en Intresseorganisation för arkitekter har över 10 000 medlemmar och i Sverige finns ca 5 000 yrkesverksamma byggnadsarkitekter, 950 landskapsarkitekter, 620 inredningsarkitekter och 330 planeringsarkitekter.

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns olika typer av huvudinriktningar och dessa väljer du genom att avgöra om du ska satsa på att bli arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller arbeta med fysisk planering. Om du är intresserad av att rita hus så är det arkitekt som är aktuellt. Är det möbler eller inredning i fokus bör du i första hand välja inredningsarkitekt. Om utemiljö och rummen runt husen är av intresse är det landskapsarkitekt som bör vara förstahandsvalet.

Om du vill arbeta med stadsplanering eller regional planering är utbildningen i fysisk planering inriktad på dessa uppgifter, men även arkitekt- och landskapsarkitektutbildningen innehåller även dessa ämnen. Utbildningar inom arkitekturområdet erbjuder stora möjligheter att välja kurser och inriktning själv.

Det finns också stora möjligheter att söka kurser på andra skolor i Sverige och utomlands. Vidareutbildning som verksam arkitekt sker oftast internt på en arbetsplats.

Utbildningens längd

Arkitektutbildningar omfattar 300 poäng som är det samma som fem års studier. Många väljer att studera en längre period och det kan då handla om extra studieterminer, gäststudier på andra högskolor och praktik.

Arbeta som arkitekt

En arkitekt arbetar med planering av byggnader och byggda miljöer, där målet är att anpassa byggnaden både konstnärligt och kontextuellt med den omgivning den är placerad i, samt utforma dess interiör med en rumslig medvetenhet. För att uppnå detta måste en arkitekt förstå en byggnads uppbyggnad och konstruktion, samt dess anknytning till platsen, undersöka hur människor använder sig av byggda miljöer och det samband som finns däremellan. De verktyg som en arkitekt använder sig av för att skapa en byggnad innefattar skissande, modellbyggande, ritningar i planer och snitt och it-modellering. Andra yrken som en arkitekt kan arbeta som är möbelformgivning, samhällsplanering, stadsplanering, landskapsarkitektur, landskapsplanering, konstruktion, design, miljökonsekvensutredningar och som kvalitetsansvarig enligt plan och bygglagen, bygglovsgranskare med mera.

Löner för arkitekter

Medianlönen för nyutexaminerade är 23 500 kronor/månad.
10 år efter examen är medianlönen 26 500 kronor/månad
20 år efter examen 28 000 kronor/månad.

Källa: SACO

Arbetsmarknad för arkitekter

För nyexaminerade idag: balanserad efterfrågan
Prognos för nyexaminerade till år 2018: balanserad efterfrågan

För erfarna idag: liten konkurrens
Prognos för erfarna till år 2018: balanserad efterfrågan

Källa: SACO