Högskoleprovet är ett standardiserat prov som ges vid två tillfällen per år (en gång på våren och en gång på hösten) och som används för att tillsätta en del av utbildningsplatserna på universitet och högskolor i Sverige. Alla som skriver provet får ett normerat resultat mellan 0.00 och 2.00 (där 2.00 är det bästa) som ligger till grund för antagning till ovan nämnda utbildningsplatser.

Träna online

Detta är ett interaktivt högskoleprov som alla kan träna på. Du väljer högskoleprov och sedan startar du ett valfritt delprov. Du kan göra om delprov och förbättra dina resultat hela tiden. Totalt finns ca 100 delprov upplagda.

Våra övningsprov

För att intresserade skulle kunna testa sig mer på de nya provdelarna (XYZ, KVA och MEK) så skapade vi några övningsprov på dessa delprov. Uppgiften i högskoleprovet hösten 2012 och våren 2013 har visat sig vara häpnadsväckande lika uppgifterna i våra övningsprov. Högskoleprovet har använt en extremt hög andel av studeravidares ord som svarsalternativ i MEK. Högskoleprovet använde dessutom en gång exakt samma publicerade text till en uppgift som studeravidare då redan använt till en övningsuppgift. I XYZ och KVA har uppgifterna varit mycket likartade, och i några fall exakta kopior av studeravidares uppgifter. Läs jämförelsen med hp hösten 2012 härLäs jämförelsen med hp våren 2013 här.

Varför bör jag göra högskoleprovet?

Om dina betyg från gymnasiet inte räcker till, eller om du bara är ute efter att höja sannolikheten att komma in på din drömutbildning, är högskoleprovet ett utmärkt alternativ. Det råder hög konkurrens för att komma in på ett flertal av de utbildningar som universitet och högskolor i Sverige erbjuder, och ett bra resultat på högskoleprovet kan öka dina chanser att bli antagen betydligt. Det kan också vara ett bra sätt att mäta dina kunskaper på, och kan ge en antydan om hur redo du är för studier på högre nivå. Det bästa med att göra provet flera gånger är att det bara är det bästa resultatet som räknas när man söker in på en utbildning, förutsatt att det är inom fem år efter att man gjort provet.

Vikten av rätt förberedelser

Högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter och för de allra flesta räcker det inte att enbart förlita sig på sina kunskaper från gymnasiet i svenska, engelska och matematik för att nå ett bra resultat på högskoleprovet.

Utöver det faktum att uppgifterna på högskoleprovet är utformade på ett sätt som avviker från vad de flesta studenter är vana vid från grundskola och gymnasium så är tidsaspekten något som gör högskoleprovet utmanande. Varje delprov består av 40 uppgifter och med 55 minuter till ditt förfogande har du i genomsnitt 1 min 23 sekunder på dig per uppgift, vilket innebär att snabbhet är en viktig faktor för att hinna ta sig igenom alla uppgifter inom tidsgränsen.

Genom att förbereda dig specifikt på de typer av uppgifter som förekommer på högskoleprovet har du med andra ord goda förutsättningar att uppnå ett så bra resultat som möjligt när du väl skriver provet i skarpt läge. Mer om hur du konkret kan förbereda dig går vi in på nedan.

Hur kan jag förbereda mig till högskoleprovet?

Det finns flera sätt att förbereda sig inför högskoleprovet såsom webbutbildningar, intensivkurser, egna studier med gamla högskoleprov, appar, privatundervisning och specialiserade böcker. Vi går igenom dessa alternativ mer i detalj här.
Om du vill få ut det mesta av dina studier och förbereda dig på kortast möjliga tid lönar det sig att vända sig till en seriös aktör som är specialiserad på högskoleprovet. Den aktör som hjälpt flest och funnits längst är Högskoleprovguiden. De erbjuder allt du behöver för att förbereda dig i form av beprövade strategier för alla provdelar, tusentals uppgifter med detaljerade förklaringar, teori- och videogenomgångar och personlig coachning av en coach som själv skrivit maximala 2.00 på högskoleprovet.

Vi kan också erbjuda möjligheten att öva på ett antal gamla högskoleprov direkt på vår hemsida, Registrera dig här för att börja träna.

Praktisk information om högskoleprovet 2018 och 2019

Nästa högskoleprov äger rum söndagen den 21 oktober 2018, men anmälan stängde 3 september så det är dessvärre inte längre möjligt att anmäla sig till detta provtillfälle.

Om du inte redan är anmäld till höstprovet 2018 kommer nästa chans att skriva provet att vara lördagen den 6 april 2019. Anmälan till vårprovet 2019 är öppen 15 januari – 1 februari.

Därefter är nästkommande prov söndagen den 20 oktober 2019 och anmälningsperioden till detta prov är 15 augusti – 2 september.

Det kostar 450 kronor per gång att skriva högskoleprovet och man kan få ett normerat resultat mellan 0.0 och 2.0 där 2.0 är det bästa resultatet. Medelvärdet för hela landet brukar ligga på ungefär 0.9.

Anmälan till högskoleprovet görs genom hogskoleprov.nu

Gamla och nya högskoleprovet

Innan november 2011 såg högskolprovet annorlunda ut. Det bestod då av 122 uppgifter och hade färre delprov. Numera består provet av 160 uppgifter och är uppdelat på hälften i en verbal och en kvantitativ del, som i sin tur är uppdelade i fyra delar vardera. På provdagen får du göra fem delprov á 55 minuter vardera. Två av dem är från den kvantitativa delen, två är från den verbala och det femte är ett utprövningsprov, det vill säga ett testprov som inte kommer ingå i ditt resultat. Det består utav uppgifter från delarna nedan och görs för att hitta passande uppgifter till framtida prov.

Den verbala delen

Den verbala delen är uppdelad i fyra mindre delprov:

ORD: Testar din förmåga att förstå svenska ord och finna synonymer till dessa.
LÄS: Testar din svenska läsförståelse.
MEK: Testar din förmåga att sätta in ord och uttryck i rätt kontext.
ELF: Testar din engelska läsförståelse.

Den kvantitativa delen

Den kvantitativa delen är liksom den verbala också uppdelad i fyra mindre delprov:

XYZ: Uppgifter där du ska lösa matematiska problem inom geometri, funktionslära, statistik, aritmetik och algebra.
KVA: Uppgifter där du ska genomföra kvantitativa jämförelser inom geometri, funktionslära, statistik, aritmetik och algebra.
NOG: Testar din förmåga att tänka logiskt och din uppgift är att avgöra vilken information som krävs för att kunna besvara en given fråga.
DTK: Du ska här tolka diagram, kartor och tabeller för att kunna besvara frågor kring dessa.

Länk till alla frågor