Avgränsningar

Frågeställningen och syftet kan kompletteras med avgränsningar. Om frågeställningen till exempel är ”Hur företag utformar sina miljöredovisningar” kan avgränsningen vara ”Vi studerar enbart gruvnäring i sverige”.