Beteendevetarutbildning

Beteendevetaryrket är en växande yrkesgrupp. Detta beror mycket på att fler och fler arbetsgivare engagerar sig i personalhälsa, utveckling och ökad trivsel på arbetsplatsen.

Beteendevetaryrket är något för dig som gillar att arbeta med människor. Det handlar mycket om arbetsmiljö, gruppens dynamiska sammansättning och organisation.

Som beteendevetare finns ganska många vägar att välja bland i yrkeslivet. Detta beror i mångt och mycket på utbildningen. Möjligheterna vad gäller inriktning och hur man kompletterar sina studier.  Man kan välja att antingen redan under studietiden specialisera sig men många väntar med att lägga på specialkunskaper till dess de börjat arbeta.
Exempel på specialiseringar är till exempel rehabiliteringsarbete, behandlingsarbete eller organisationsutveckling.

Det är inte ovanligt att man som beteendevetare arbetar som konsult med egen firma där många arbetar med bland annat kompetensutveckling och undersökningar.

Utbildningens längd

Beteendevetenskapsutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år får man en kandidatexamen. För att nå magisterexamen läser man på avancerad nivå i ytterligare ett år och för masterexamen krävs två år. Det finns också möjlighet att forska inom beteendevetenskapen. Licentiatexamen är på två år och doktorsexamen är på fyra år.

Inriktningar & vidareutbildning

Man väljer man ett huvudämne som inriktning och detta är vanligtvis antingen psykologi, pedagogik eller sociologi. Bland kurserna man läser i beteendevetenskapsutbildningen finns bland andra företagsekonomi, arbetsliv, organisation, arbetsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Antingen läser man ett program eller så plockar man själv ihop fristående kurser för att nå en examen.

De allra flesta högskolor och universitet erbjuder utbildningar i beteendevetenskapliga ämnen.  Totalt finns det runt 80 olika utbildningsprogram att välja. Många av lärosätena erbjuder utbildningar med olika inriktningar inom beteendevetenskapen och utöver detta har många av dem också fristående kurser att läsa.

Arbeta som beteendevetare

Du som arbetar som beteendevetare har många olika titlar i arbetslivet. Bland annat kan man arbeta som handläggare, utredare, socialsekreterare, samordnare, arbetsförmedlare eller försäkringssekreterare inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen respektive socialtjänsten. Men också som rehabiliterings- och arbetshandledare, boendestödjare, kurator, beteendevetare, terapeut, behandlare eller behandlingsassistent, coach eller vägledare.

Löner för beteendevetare

Ingångslön (median) för nyexaminerade:
C:a 25 000 kr beroende bland annat på arbetsmarknadssektor.

Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efterexamen):
32 600 kr i privat sektor och 28 500 i offentlig sektor

Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen):
43 300 kr i privat sektor och 32 000 i offentlig sektor

Arbetsmarknad

• Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balanserad efterfrågan/konkurrens
• Prognos för nyexaminerade till år 2018: balanserad efterfrågan/konkurrens
• Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens
• Prognos för erfarna till år 2018: balanserad efterfrågan/konkurrens