Bilagor

Bilagorna placeras i slutet av uppsatsen. I bilagorna samlar man omfattande datamaterial som är relevant för framställningen men som inte passar i den flytande texten. Exempelvis kan det vara intervjuformulär, längre detaljerade metodbeskrivningar, större tabeller, scheman, programkod eller omfattande beräkningar.’

Engelska, Appendices.