Biomedicinsk analytikerutbildning

Gillar du att laborera och analysera? Du som är biomedicinsk analytiker får utföra kvalificerat laboratoriearbete i första hand inom det medicinska området. Du ansvarar för det tekniska och metodologiska utförandet av analyser och undersökningar genom provtagningar, bearbetning, redovisning, bedömning och utvärdering av mät- och undersökningsresultat.

Utbildningen till biomedicinsk analytiker är teknisk/naturvetenskaplig/medicinsk. Du får en bred metodologisk basutbildning med möjlighet till fördjupning inom något specialområde som förbereder för arbete inom olika delar av det medicinska området och andra branscher. Du får varva teoretiska studier med praktisk utbildning. Biomedicinsk analytiker är ett legitimationsyrke. När du är färdig med biomedicinsk analytikerutbildningen kan du ansöka till Socialstyrelsen och erhålla en yrkeslegitimation.

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng, tre års heltidsstudier. Du kan få dels en yrkesexamen, biomedicinsk analytikerexamen, dels en akademisk examen, kandidatexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Alla utbildningar har inte alla alternativ.

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns en påbyggnadsutbildning till cytodiagnostiker samt fördjupningar inom fysiologi.

Arbeta som biomedicinsk analytiker

Den största arbetsmarknaden för biomedicinska analytiker finns på vårdcentraler, sjukhuslaboratorier, på vetenskapliga laboratorier och inom medicinska institutioner. Det finns också arbetsuppgifter för biomedicinska analytiker på miljö och hälsovårdsnämnder, läkemedelsföretag, slakterier och födoämneskontrollanstalter. Inom vissa områden ingår också djurförsök. Antalet yrkesverksamma biomedicinska analytiker uppgår i dag till ca 11 000.

Lön biomedicinsk analytiker

De allra flesta biomedicinska analytiker arbetar inom landstinget, där medianlönen ligger på 24 500 kr/mån.
I privat sektor kan lönerna vara betydligt högre. De flesta biomedicinska analytiker, även de utanför landstinget, har dock en lön i spannet 22 700 – 35 000 kr/mån.

Siffrorna ger en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Arbetsmarknad

Oavsett om du är nyutbildad eller erfaren är konkurrensen låg bland biomedicinsk analytiker, vilket inte heller tros ändras inom de kommande åren.