Bolognaprocessen

Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete om utbildning på högskolenivå som syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde.
Ett beslut var att dela upp högre utbildning i så kallade cykler.
I Sverige kallas första cykeln grundnivå, andra cykeln avancerad nivå, och tredje cykeln forskarnivå.