Brandman- och brandingenjörsutbildning

Huvuddelen av de examinerade brandingenjörerna är anställda som brandbefäl vid de större och medelstora kommunernas räddningstjänst. Ett antal befattningar finns vid statliga verk, t ex Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. I det privata näringslivet, bland annat industri, försäkringsbransch och konsultföretag, är brandingenjörer verksamma inom områden som har anknytning till brandsäkerhet, riskhantering, räddningstjänst och skyddsfrågor.

Utbildningens längd

Utbildningen till Brandingenjör omfattar 3,5 års studier (210 hp) och leder till en yrkesexamen på grundnivå.

Inriktningar & vidareutbildning

Brandingenjörsutbildningen ges vid Lunds tekniska högskola samt vid Luleå tekniska universitet. Inriktningarna i Lund och Luleå har något olika fokus. Brandingenjörsexamen kan kompletteras med ett års påbyggnadsutbildning vid MSB Revinge. Utbildningen är ett behörighetskrav för tjänst som räddningsledare inom räddningstjänsten. I Lund finns möjlighet att läsa vidare till Civilingenjör i Riskhantering. I Luleå ges även andra utbildningar med inriktning mot riskhantering och säkerhet, och brandingenjören har möjlighet att läsa vidare till civilingenjör. För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier.

För att utbilda sig till brandman krävs det att man läser en två-årig utbildning i Skydd mot olyckor (SMO). Läs mer hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Arbeta som brandingenjör

Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta operativ räddningstjänst, byggnadstekniskt brandskydd, förebyggande åtgärder och riskbedömningar liksom administration, personalledning och utbildning. Brandingenjörer arbetar främst inom den kommunala räddningstjänsten, men antalet verksamma i den privata sektorn ökar. Sveriges Ingenjörer har närmare 100 000 yrkesverksamma medlemmar varav ca 550 har brandingenjörsexamen eller civilingenjörsexamen i riskhantering (våren 2010).

Utbildningsplatser

Utbildningen genomförs av Centrum för risk- och säkerhetsutbildning som ingår i Räddningsverkets organisation. Centrumets fyra skolor ligger i Rosersberg utanför Stockholm, i Skövde, i Revinge utanför Lund och i Sandö, norr om Härnösand. Antagningsdagarna är de samma som för högskolan.

Löner brandingenjör

För brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering i kommunal tjänst med examen 2008–2012 låg lönen i spannet 32 000–39 000 kr/månad (median 34 000), enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2012.

Med 15-20 års erfarenhet var spannet 41 000–55 000 kr/månad (median 45 000).

För chefer är lönespannen högre, liksom i regel även för yrkeserfarna i privat tjänst.

Arbetsmarknaden

För nyutexaminerade är läget balanserat gällande efterfrågan kontra konkurrens.
För erfarna är konkurrensen på arbetsmarknaden låg.