Byggingenjörsutbildning

Som byggingenjör är dina kunskaper ständigt efterfrågade både i Sverige och utomlands. Utbildningen är bred och behandlar hela kedjan från arkitektens första planer via en detaljerad projektering till produktion och förvaltning.

Utbildningens längd

Byggingenjörsutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år får man en högskoleingenjörsexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter vissa kompletteringar finns även ofta möjlighet att läsa vidare till en civilingenjörsexamen på samma eller annan högskola. Annars kan vidare studier ske mot en masterexamen (1 eller 2 år).

Arbeta som byggingenjör

Som byggingenjör har du möjlighet att arbeta inom de flesta områden av byggbranschen, till exempel projektering och konstruktion, planering och organisation, genomförande och uppföljning eller förvaltning och underhåll. Du kan arbeta med till exempel hus, husens VVS-installationer, vägar, broar samt vatten- och avloppsteknik.

Löner för byggingenjörer

  • Ingångslön: c:a 25 000 kr
  • Medianlön, 10 års erfarenhet: c:a 35 000 kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan