Citat

Kortare citat markeras med citattecken ”” och längre citat markeras genom att bli ett textblock (utan citattecken).
Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon annan har sagt. Även stavfel, interpunktion och eventuell kursivering måste vara med.
Kortare citat redovisas inom citationstecken ”” och längre citat brukar vara utbrutet som ett blockcitat, så att det är klart avgränsat från den egna texten.