Civilingenjörsutbildning

Civilingenjörernas arbetsuppgifter varierar kraftigt beroende på verksamhet, utbildningsområde och yrkeserfarenheter. Arbetsmarknaden är väldigt stor. Arbetsuppgifterna är ofta kreativa och rymmer stora möjligheter till utveckling på det personliga planet. Utbildningen leder till en yrkesexamen som ska ge breda kunskaper inom ett huvudsakligt teknikområde, inbegripet matematik och naturvetenskap, samt att ge förutsättningar för utveckling av ny teknik. Utbildningen ger också behörighet till forskarstudier.

Utbildningens längd

Civilingenjörsutbildningen omfattar 300 poäng vilket är det samma som fem år. Efter dessa fem år får man en yrkesexamen på avancerad nivå.

Inriktningar & vidareutbildning

Civilingenjörsexamen kan avläggas inom väldigt många teknikområden. Alternativ med så kallad öppen ingång finns också, där studenterna under ett första år (vanligtvis) läser de grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter läser. Många lärosäten erbjuder även studenten möjligheten att läsa ett förberedande tekniskt basår, där de studenter som saknar behörighet för ingenjörsstudier kan komplettera sina gymnasiebetyg.

Arbeta som civilingenjör

Många Civilingenjörer är verksamma inom tekniska yrken, men det finns också exempel på ingenjörer som är verksamma inom helt andra områden. Civilingenjörer är representerade från VD-nivån och nedåt i organisationerna. Men det händer också att de är verksamma som exempelvis personalchefer eller verksamhetsutvecklare.

Civilingenjörer bl.a. leder, planerar och kontrollerar genomförandet av bygg- och anläggningsprojekt; konstruerar och utvecklar produkter; planerar, leder, rationaliserar och kontrollerar utvinnings- och tillverkningsprocesser m.m.; utvecklar säkerhetsrutiner och metoder för kvalitetskontroll; utför annat tekniskt specialistarbete.

Närliggande arbetsuppgifter är att exempelvis utföra laboratorieexperiment och tester; kontrollera och prova råvaror, produkter och anläggningar; utföra mätnings-, ritnings- och beräkningsarbeten i samband med bygg- och anläggningsverksamhet, tillverkning och montering av el-, tele-, data- och elektronikutrustning, maskiner och mekaniska installationer m.m.; organisera och övervaka tillverkningsprocesser; utföra annat tekniskt arbete.

Vad är skillnaden mellan högskoleingenjör och civilingenjör?

En högskoleingenjör utvecklar och förbättrar den teknik vi redan har, medan civilingenjören arbetar med att bestämma hur tekniken ska se ut i framtiden. Civilingenjörsutbildningen som är fem år lång är mer teoretisk till skillnad mot högskoleingenjörsutbildningen som är tre år lång och mer praktiskt inriktad.

Löner för civilingenjörer

Nyexaminerade i privat sektor: 27 000–32 000 kr/månad, med en median på 28 500.

Med 10 års yrkeserfarenhet ligger medianlönen på 41 000, och efter 20 år i arbetslivet 49 000 kr/månad.

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan