D-uppsats

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera ofta sker innan examen.
D-uppsatsen motsvarar nuvarande magisteruppsatsen och är det självständiga arbete om minst 15 högskolepoäng, det vill säga 10 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla magisterexamen.
D-uppsatsen har ett mindre fokus på vetenskapsteori än C-uppsatsen. Utformningen av D-uppsatsen är därför mindre strikt.
Författaren har en större frihet. Forskningsresultaten och undersökningen är i fokus.