Deduktion

Deduktion är en slutledning där man ställer upp ett antal premisser som man förutsätter är sanna och sedan drar en logisk slutsats av dessa.

Exempelvis:
Så länge det finns liv så finns det hopp.
Jag lever.
Alltså finns det hopp.

Skillnaden mellan deduktion och induktion är att deduktionen härleder slutsatser ur teorin medan induktionen drar slutsatser från tidigare observationer av sin omvärld.