Dietistutbildning

Dietistutbildningen är en yrkesutbildning med inriktning mot dietetik, kostvetenskap och klinisk nutrition. Utbildningen behandlar också ämnen som näringslära och fysiologi. En av de viktigaste delarna i en dietists arbete är samtal och förmåga att ge och ta emot information. Därför ingår även kommunikation, psykologi och samtalsmetodik i utbildningen. En central och viktig del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna tillsammans med, och under handledning av, yrkesverksamma dietister träffar patienter.

Utbildningens längd

Dietistutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år får man en dietistexamen. Efter examen kan man ansöka om dietistlegitimation hos Socialstyrelsen.

Inriktningar & vidareutbildning

Man ges möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå. Ytterligare ett år ger magisterexamen och två ger masterexamen.

Arbeta som dietist

Dietisten ingår som en del av vårdteamet, man bidrar med utbildningar inom nutritionsområdet. Arbetet går ut på att förebygga, utreda och behandla nutritionsproblem. Dietisten arbetar också i forsknings- och utvecklingsprojekt med kost och hälsa, eller på ett nutritionsföretag eller inom livsmedelsindustrin. Då arbetar man som produktspecialist. Dietisten behöver vara självständig, och också ha god förmåga att samarbeta. Man behöver också ha en empatisk förmåga, intresse och lyhördhet i sitt arbete med kost- och nutritionsbehandling.

Löner för dietister

    • De flesta dietister har månadslön i spannet 23 500–34 000 kr där medianlönen ligger på 26 700 kr.

 

    • Dietister i näringslivet kan ofta ha en högre lön. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

 

Arbetsmarknad

    • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan/konkurrens
    • För erfarna: Balanserad efterfrågan/konkurrens