Disputation

Vid disputationen eller disputationsakten försvarar doktoranden sin doktorsavhandling inför publik. Opposition är motsvarande situation där en student försvarar sin uppsats.