Djursjukskötarutbildning

Sveriges enda djursjukskötarutbildning som ges på universitetsnivå finns på SLU.

Utbildningen ger en bra helhetsbild och en fördjupad kunskap i djursjukvård och djuromvårdnad. Dessa två områden är områden där kraven på hög kompetens hela tiden ökar. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Utbildningens längd

Djursjukskötarutbildningar omfattar 180 poäng som är det samma som tre års studier.

Arbeta som djursjukskötare

Djurens välmående är viktigt, både för djuren, djurägarna och för samhället. Djurens positiva betydelse för den totala folkhälsan visar vikten i en väl utvecklad djursjukvård. Man ser också att det behövs förebyggande djurhälsovård och rehabilitering samt möjlighet till professionell rådgivning till djurägarna.
Området djursjukvård och djuromvårdnad växer kraftigt på arbetsmarknaden och utsikterna för den som utbildar sig är mycket goda.
Arbetsplatsen är främst på djursjukhus och djurkliniker med fokus på häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur.
Efter färdig utbildning och godkänd examen kan man ansöka om legitimation hos Jordbruksverket. Utbildningen ger dig även behörighet att studera vidare på avancerad nivå.

Löner för djursjukskötare

De flesta sjurskötare har månadslön i spannet 22 000–27 500 kr där medianlönen ligger på 23 700 kr.

Arbetsmarknad

Hög efterfrågan/liten konkurrens idag och förväntas inte ändra sig inom de närmsta åren.