Examensarbete

Examensarbete, ex-jobb, exjobb, examensjobb, uppsats eller självständigt arbete.
Ett examensarbete genomförs som avslutning av flertalet utbildningar på universitetsnivå, bland annat yrkesutbildningar samt kandidat-, magister- och masterutbildningar vid teknisk fakultet.
Ofta skrivs examensarbeten på företag eller organisationer.