Falsifiera

Vi kan aldrig vara säkra på att hypoteser är 100% sanna. Däremot kan vi påvisa att hypoteser är falska, med andra ord falsifiera dom.
Då människor har en tendens att omedvetet vara selektivt uppmärksamma på sådan information som bekräftar deras egna uppfattningar så menar många att det är viktigt att lägga tid på att försöka hitta fel i sina teorier.
Forskare strävar efter att falsifiera sina hypoteser för att komma så nära sanningen som möjligt.
Om en hypotes inte går att falsifiera kan den kallas en provisorisk sanning. Detta eftersom vi inte kan garantera att den aldrig kommer att falsifieras i framtiden.