Fastighetsmäklarutbildning

En fastighetsmäklare är den länken i bostadsaffären mellan säljare och köpare, fastighetsmäklaren säljer åt säljaren kan man säga. För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha teoretisk utbildning från universitet eller högskola, men också praktik. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena fastighetsförmedling, fastighetsrätt, civilrätt, skatterätt, byggnadsteknik, ekonomi och fastighetsvärdering. Praktiken görs på en mäklarfirma.

Utbildningens längd

Fastighetsmäklarutbildningen omfattar minst 120 poäng vilket är det samma som två år.

Inriktningar & vidareutbildning som mäklare

Det är branschorganisationerna, bland andra Mäklarsamfundet, som bedriver fort- och vidareutbildning inom fastighetsmäklaryrket.

Arbeta som mäklare

Som fastighetsmäklare är det ett stort plus om man har ett stort intresse av människor. Det är också bra om man har förmåga att visa empati för alla inblandade i en fastighetsaffär. Det är upp till dig som fastighetsmäklare att skapa kontakter mellan köpare och säljare. Mäklaren ska vara opartisk i sin relation mellan köpare och säljare, båda parter ska ju kunna lita på och få förtroende för fastighetsmäklaren och också få den rådgivning som var och en behöver.

Arbetet består såväl av administrativt arbete på kontor som besiktning av fastigheter och visningar i samband med försäljning. Man träffar många människor i olika skeden i livet, det kan handla om den unga vuxna som ska köpa sitt första boende lika väl som försäljning av ett hus vars ägare gått skilda vägar. Det dagliga arbetet kräver kunskaper i juridik, byggnadsteknik, fastighetsvärdering och ekonomi. Arbetstiderna är naturligtvis oregelbundna, många gånger träffar man kunder på kvällar och helger. I dag finns drygt 6 000 registrerade fastighetsmäklare under tillsyn av Fastighetsmäklarnämnden.

Det är långt ifrån alla som genomgår utbildningen som sedan väljer att arbeta som fastighetsmäklare. En del återfinns i andra yrken som till exempel på banker, fastighetsförvaltning och kommunala bostadsbolag.

Löner för fastighetsmäklare

  • Då lönen baseras på provision så är det svårt att sätta en siffra på den. Lönen styrs allra mest av konjunkturen och de lokala bostadspriserna, samt den egna fallenheten för yrket.

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan

Ofta högre konkurrens i storstadsområdena än på landsbygden, men även generellt sett inkomst i städerna där prisläget för bostäder också är högre.