Figurförteckning

En lista med beskrivning på alla figurer som finns med i uppsatsen.