Forskningsbidrag

Det går att skriva uppsatser om allt mellan himmel och jord. Det som utmärker en bra uppsats är att den lämnar ett forskningsbidrag. Det vill säga lämnar ny kunskap till vetenskapen.