Forskningsfråga

Forskningsfrågan/frågeställningen eller forskningsfrågorna är stommen i en uppsats.
Forskningsfrågan formulerar det problem man vill hitta en lösning på.
Med en vass forskningsfråga är det lättare att välja rätt forskningsmetodik och sålla bland all teori och empiri.
Forskningsfrågan ska vara koncis men ändå fånga in det man vill undersöka.