Fotnoter

Fotnot, not eller slutnot kallas den tilläggsinformation till en text som placeras efter brödtexten längst ner på sidan eller i slutet av kapitlet eller skriften. Det finns olika system.
Harvardsystemet är rätt vanligt bland naturvetare, Oxfordsystemet är vanligare bland humanister, Vancouversystemet används ofta inom medicin och biomedicin medan tekniker och ingenjörer ofta använder IEEE.