Hälsovetenskaplig utbildning

Det finns många olika utbildningar till hälsovetare i Sverige, många på grundnivå men det finns även påbyggnadsprogram på avancerad nivå. I hälsovetenskapsutbildningen har man möjlighet att sätta ihop sin egen utbildning genom att läsa fristående kurser på ett eller flera lärosäten. Man kan också välja att specialisera sig inom ett specifikt område eller välja en mer generell inriktning av sina studier. Detta gör att många hälsovetare har en helt unik kompetens.

Utbildningens längd

Hälsovetenskapsutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. MInst 120 poäng av dessa är inom områdena folkhälsa, hälsa och friskvård eller idrott. Efter dessa tre år får man en kandidatexamen. Efter examen kan man läsa vidare ett (60 poäng) eller två år (120 poäng) för att nå en magister- respektive en masterexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Några inriktningar är folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, idrottsvetenskap, idrottspedagogik och hälsopromotion.

Arbeta som hälsovetare

Hälsovetenskap är ett väldigt brett utbildningsområde som ger stor möjlighet till olika inriktningar inom folkhälsa, idrott och hälsa och friskvård. Det utbildningarna har gemensamt är att förbereda hälsovetare för strategiskt, pedagogiskt och praktiskt arbete. Man får en vetenskaplig kunskapsgrund, kunskapen att lösa problem och förmåga att arbeta med utveckling. Som hälsovetare kan man exempelvis arbeta som hälsoutvecklare med hälsofrågor på ett större företag, arbeta som projektledare, utbildare eller folkhälsoplanerare. Arbetsuppgifterna består ofta i att vara drivande i projekt, syssla med hälsofrämjande aktiviteter eller att titta på och utvärdera ett företags hälsoarbete.

Löner för hälsovetare

  • Ingångslön 23 000 – 26 000kr
  • Medianlön efter tio år ca 28 600kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Låg efterfrågan
  • För erfarna: Låg efterfrågan