Handledare

Handledaren har till uppgift att guida dig genom uppsatsskrivandet.
Handledarens uppgifter är att hjälpa dig att ringa in och formulera ett lämpligt uppsatsämne, ge litteraturtips, ge råd/vägledning om upplägg, genomförande, teori- och metodfrågor samt ge feedback på inlämnade utkast.
Handledaren ska inte hjälpa till med själva skrivandet, till exempel språkgranskningen eller själva genomförandet av uppsatsen.