Harvardsystemet

Harvardsystemet är ett texthänvisnings metod. Enligt Harvardsystemet (eng. parenthetic referencing) så anges källor i själva brödtexten inom parantes.
Denna texthänvisning består i allmänhet av en parentes innehållande författarens efternamn, följt av verkets utgivningsår och/eller aktuellt sidnummer.
Texthänvisningens syfte är att peka till en referens. Referenser samlas vanligen i en källförteckning sist i texten och består av mer utförliga bibliografiska beskrivningar av det material som anges i texthänvisningarna. I källförteckningen skrivs referenserna på modellen:
Författare (utgivningsår). “Artikeltitel”, tidskrivsnamn/boktitel, utgivningsort, förlag, volym/utgåva nummer, sidnummer. ISBN.
Harvardsystemet är vanligt bland naturvetare.