Hermeneutik

Hermeneutik, läran om tolkning, kretsar kring forskarens förståelse av ett fenomen.
Kontexten (sammanhanget) är mycket viktig för att förstå de enskilda delarna. Tex så förespråkar man att man sätter sig in i författarens situation för att nå en så djup förståelse som möjligt av texten.
Förståelsen är viktigare än förklaringen inom hermeneutik. Det finns inget absolut rätt svar.