Hermeneutik och positivism

Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar till hur forskning bör bedrivas och hur man får reda på sanningen –
positivism och hermeneutik. Att arbeta med säkra fakta och observerbara fenomen mot att tolka genom inlevelse och förståelse.
Det är dock nästintill omöjligt att strikt hålla sig till ett av förhållningssätten.