Hippologutbildning

Första årets teoretiska delar ger ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel, utfodring och närmiljö som frisk och sjuk, som ung och gammal. Man får också lära sig grunder i pedagogik kopplat till hästverksamhet. Första året innehåller också studier av praktisk karaktär som man ägnar åt hästarna t.ex. ridning, körning, unghäst och träning av travhäst.

I årskurs två fördjupar man sig inom företagande och pedagogik på ridhäst- och islandshästinriktningarna medan man på travhästinriktningen är mer fokuserad på hästens friskvård. Som ridhäst- och islandshäststudent innehåller årskurs två dessutom fortsatt utbildning i ridkonst. Studerar man på travhästinriktningen utvecklar man, utöver friskvård, sitt kunnande inom sport, företagande och ledarskap. VFU (verksamhetsförlagd utbildning)är nytt på programmet och möjliggör att omsätta sina erhållna kunskaper i någon professionell hästanknuten verksamhet.

Sista året ges man möjlighet att förbereda sig för det yrke eller de fortsatta studier man tänkt sig eftersom en stor del av sista året består av valbara kurser. Här kan man t.ex. välja att inrikta sig mot ridning/ridlära, företagande, entreprenörskap, undervisningsmetodik/pedagogik, stuteri/ avel & unghäst, hästens friskvård eller hästturism.

Utöver de valbara kurserna i årskurs tre skriver man en kandidatuppsats inom hippologi där man själv väljer vilket område
man vill skriva om. I årskurs tre finns även verksamhetsförlagd utbildning där man får komma ut och känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen.
Källa: Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildningens längd

Hippologutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter tre år får man en kandidatexamen med huvudområdet hippologi.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningen med inriktningarna ridhäst, islandshäst och travhäst har SLU som huvudman. Dessa genomförs i samarbete med hästnäringen. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns allt som behövs för att kunna få ut så mycket som möjligt av sin utbildning. Utöver detta har man tillgång till professionellt kunnande samt de de allra senaste forskningsrönen. Det tredje året väljer du kurser som passar just dig.

Arbeta som hippolog

Som hippolog kan man arbeta med en rad olika arbetsuppgifter, bland annat ges möjlighet att bedriva undervisning och driva ridskoleverksamhet men också att träna hästar och driva ett galopp- eller travstall. En annan variant är att man hamnar på någon av landets naturbruksgymnasium som lärare.

Löner för hippologer

Månadslön för en hippolog ligger i ett spann om 22 000–29 600 kr, där medianlönen ligger på 24 700 kr.

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan