Högskoleuppsats

I vissa högskoleutbildningar behöver man skriva en högskoleuppsats/examensarbete för att erhålla högskoleexamen.