Hypotetiskt-deduktiv metod

För att dra slutsatser kan man använda sig av den hypotetiskt deduktiva metoden. Metoden består av tre steg.
1. Att formulera en eller flera hypoteser.
2. Att genom logiskt resonemang härleda konsekvenser som måste följa av hypotesen eller hypoteserna.
3. Att undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten.
Om man hittar konsekvenser som inte överensstämmer måste hypotesen förkastas (se falsifiera). Konsekvenser som visar sig stämma med verkligheten kan sägas stärka hypotesen, men bevisar inte hypotesens riktighet.