Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen visar uppsatsens innehåll, uppbyggnad och omfattning samt hjälper läsaren hitta i uppsatsen.

För tydlighetens skull struktureras innehållet oftast med rubriker och underrubriker.

1. KAPITELRUBRIK

1.1 Avsnittsrubrik

1.1.1 Underrubrik

Innehållsförteckningen kan kompletteras med bilageförteckning, figurförteckning och tabellförteckning.