Intern reliabilitet

Interna reliabilitet är i vilken omfattning resultaten är opåverkbara av omständigheterna igenom studien. Man kan öka den interna reliabiliteten om man är noggrann med hur tolkningar genomförs. Till exempel genom att forskare i ett forskarlag enas om hur tolkningar skall genomföras.