Intersubjektivitet

Intersubjektivitet är tillståndet då flera personer innehar samma uppfattning om något. I vetenskapligt arbete är intersubjektivitet ett vanligt krav och innebär att undersökningar och experiment även skall kunna utföras av andra och inte bara av forskaren som genomfört dem.