Introspektion

Introspektion är en metodik där man iaktta sina egna erfarenheter och därigenom försöka förstå en liknande händelse.
Man kan till exempel studera sina egna godisvanor och dokumentera dem i dagboksanteckningar.