Jägmästarutbildning

Jägmästarstudenten får en bred kunskap när det gäller att förvalta och förädla Sveriges största naturresurs, skog. Jägmästarutbildningen är starkt förknippad med skogsbranschen. Den teoretiska delen i studierna varvas med fältstudier och studiebesök på skogliga organisationer. I utbildningen får man kunskaper om skogens ekologi och skötsel och också kunskaper om produktion och planering, ekonomi samt organisation och ledarskap i branschen.

Utbildningens längd

Jägmästarutbildningen omfattar 300 poäng vilket är det samma som fem år.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter tre terminer väjer man en av tre följande alternativ som inriktning; skogshushållning, skogsindustriell ekonomi eller skogsekosystemets funktion och skötsel. Man kan forska efter avslutad jägmästarutbildningen och då når man en skoglig doktorsexamen.

Arbeta som jägmästare

Jägmästaren arbeta inom skogsnäringen, med miljö och naturresurser. Som specialist på skog och natur, arbetar man oftast i en ledande roll eller som specialist i skogsbranschen inom områden som skogsbruk, försäljning, ekonomi, marknadsföring, forskning, rådgivning, produktförädling, affärsutveckling, miljö-, natur- och landskapsvård eller naturupplevelser. Man kan också arbeta som biolog eller markvetare.

Möjligheterna att arbeta internationellt är stor då många av de stora svenska skogsföretagen också agerar på internationella marknaden. Många jägmästare startar också egna företag inom försäljning, service eller konsultverksamhet. Då är verksamheten riktad mot de större företagen i skogsnäringen. I Sverige och i utlandet finns ca 1900 jägmästare.

Löner för jägmästare

  • Ingångslön: ca 21 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 30 600kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan