Kvantitativ metod

Kvantitativ forskning använder statistiska och kvantifierbara resultat, enkätundersökningar och randomiserade försök. Forskaren utgår från frågor som kan få bevisade och mätbara resultat.
Utgångspunkten är att det finns en objektiv verklighet som man på olika sätt försöker mäta för att få information om denna verklighet.