Logistikutbildning

Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper vars uppgift är att styra flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Här ingår bland annat transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare.
Utbildningens mål är att ge studenterna en god allmän ekonomkompetens i kombination med en tydlig specialisering mot logistik för framtida yrkesverksamhet på ledande befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Flera lärosäten erbjuder en ren logistikutbildning, medan en del erbjuder logistik inom civilekonom- och ekonomutbildningarna. Det finns också systemvetenskapliga utbildningar med inriktning logistik.

Utbildningens längd

Logistikerutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år får man en kandidatexamen. Denna kan man bygga på till magister- (ett år till) eller masterexamen (två år till). Möjligheten att forska finns också och då gäller licentiatexamen och doktorsexamen på 2 respektive 4 år. Logistikerutbildning finns också som kvalificerad yrkesutbildning och är då oftast tvåårig.

Inriktningar & vidareutbildning

Logistikutbildningar har oftast ekonomisk eller teknisk inriktning. Det finns också särskilda utbildningsprogram i logistik, till exempel transportlogistik eller informationslogistik. Flera högskolor och universitet har påbyggnadsutbildningar i form av magister- och masterprogram.

Arbeta som logistiker

Logistikerns uppgift är att analysera de olika stegen i produktionen för att företaget ska nå sina satta mål vad gäller just produktion och lönsamhet. Man håller koll på lagerstatus och resurser i form av maskiner och personal för att kunna producera i den takt som är önskvärd.
Som logistiker är man spindeln i nätet, personen som knyter ihop alla delar i en verksamhet. Man ser till att råvarorna finns i rätt mängd för att kunna skapa den färdiga produkten, man ser också till att rätt mängd personal finns att tillgå samt att man har en maskinpark som klarar av takten. Från ax till limpa i affären skulle man kunna säga.
Det finns olika slags logistik och de vanligaste är transportlogistik och produktionslogistik. Transportlogistik tar varor från A till B och produktionslogistik handlar mer om flödet internt på en fabrik eller liknande. Man kan också arbeta som inköpare och då går arbetet ut på att säkra försörjningen av av tjänster och varor från leverantörer.
I takt med att företag gör mer och mer affärer med utlandet så har kopplingen logistik – IT blivit mer och mer uppenbar och nödvändig. Man använder planeringssystem för att kunna kontrollera leveranser. Man använder sig också av IT för att kunna sköta kommunikationen på ett enklare sätt.

Löner för logistiker

  • Ingångslön: ca 24 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 40 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan