Masteruppsats

Masteruppsatsen är det självständiga arbete om minst 30 högskolepoäng, det vill säga 20 veckors heltidsstudier, som studenten behöver utföra för att erhålla masterexamen.
Uppsatsen skall visa på ett större teoretiskt djup, högre metodisk sofistikation, djupare grad av analytisk skärpa,
var mer självständighet och vara av större omfattning än en magisteruppsats.