Medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningen (MKV) omfattar minst 3 års studier (180HP) vid högskola eller universitet. Du studerar ämnen såsom media, politik, digitala verktyg, språk, kultur och organisation med inriktning på kommunikation. Utbildningen bygger på en samhällsvetenskaplig grund likt journalistik där kreativitet och argumentationsteknik involveras.

Världen blir allt mer mediestyrd och vi konsumerar mer media än någonsin. Detta sker tex genom tv, internet, radio. Ett skifte har skett och alla kan numera vara sin egen mediekanal genom bloggar video etc. Det blir därför allt mer viktigt att kommunicera effektivt för att nå ut i mediebruset och en utbildning inom MKV ger dig förutsättningarna.

Generella mål för utbildningen kan vara att ha kunskap och förståelse för
– frågeställningar som rör relationer mellan medier, individ och samhälle.
– mediernas olika uttrycksformer.
– det globala medielandskapet och de relationer som präglar detta.
– mediernas och medieteknologins roll för samhälls- och kulturutvecklingen.
– förmåga att urskilja och formulera medie- och kommunikationsvetenskapliga problem och självständigt samla in och med ett vetenskapligt förhållningssätt behandla material utifrån de formulerade frågeställningarna.

Utbildningens längd

Minst 3 år (180 högskolepoäng) för kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap
Många av lärosätena erbjuder avancerade kurser inom ämnet.

Urval av inriktningar & vidareutbildning

Global kommunikation
Journalistik
Samhällskommunikation
Strategiskt kommunikation
Marknadskommunikation (intern / extern kommunikation)
Medieproduktion (media management / design)

Arbeta inom media och kommunikation

Du kan arbeta för företag, organisationer, kommuner, landsting och myndigheter efter en utbildning inom medie- och kommunikation. Du arbetar oftast på informations, kommunikations eller marknadsavdelningen ensam eller tillsammans på en avdelning. Syftet är att förmedla ett budskap eller sprida information om uppdragsgivaren och/eller deras produkter och tjänster till kunder, samhälle, leverantörer eller internt i organisationen. Arbetat är strategiskt och kreativt.

Vanliga titlar
Informatör
Proffstryckare
Lobbyist
webbredaktör
PR-Konsult
Informationsstrateg
Omvärldsbevakare
Opinionsbildare
Copywriter
Marknadsförare
Projektledare
Medieanalytiker

Löner inom media och kommunikation

Lönenivån varierar beroende på kompetens, erfarenhet och arbetssektor (privat eller offentlig).
Ingångslönen för nyexaminerade kommunikatörer under 2012 ligger mellan 24 000 kr/mån och 28 000 kr/mån.
Efter 10 år (examen) är lönen 30 000 till 35 000 kr/mån.
Efter 20 år som yrkesverksam är lönenivån mellan 33 000 och 44 000 kr/mån.