Naturvetarutbildning

Naturvetenskap är en väldigt bred väg till jobb. Det är ett stort plus om du redan innan du bestämmer dig för inriktning tar reda på vad du vill jobba med och vad du själv tycker att du är duktig på. Specialisten som går på djupet eller personen som jobbar utåtriktat som generalist eller som ledare?

En naturvetarutbildning ger en bra grund för problemlösning. Begreppsförståelse och uppträning av den analytiska förmågan är viktig oavsett vilket kompetensområde man valt. De som läser en naturvetarutbildning har ofta stor frihet att själva välja sina kurser och på så sätt skaffa sig en egen profil. Det finns många olika färdiga utbildningsprogram i Sverige, men man kan också helt fritt sätta ihop sin egen utbildning genom att läsa fristående kurser. Det finns också en del naturvetenskapliga yrkesutbildningar.

Utbildningens längd

Naturvetarutbildningar är på 180 poäng som är det samma som tre års studier. Efter tre år får man en kandidatexamen. Väljer man att studera 60 poäng till (=sammanlagt fyra år) så får man en magisterexamen och 120 poäng till (=sammanlagt fem år) ger dig en masterexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Några inriktningar är biologi, biomedicin, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap men det finns ofta olika lokala varianter och dessa är då ofta tvärvetenskapliga (= utbildning från skilda vetenskapsgrenar) med en kombination av något eller några av dessa ämnen.

valium online zopiclone online

Arbeta som naturvetare

Att ha en naturvetarutbildning med sig ut i arbetslivet ger många möjligheter i karriären. En väg att gå kan vara att forska inom framtidsområden som nanoteknik, kärnfysik, bioteknik eller bioinformatik. En annan kan vara att jobba mer tillämpat som rådgivare inom allt från jordbruk, miljö och skogsbruk till livsmedel. Även försäljning, marknadsföring och kommunikation är alternativ för en naturvetare. Naturvetenskapen handlar också om klimatet och miljön, hur vi försäkrar oss om att även i framtiden kunna bada i våra sjöar, liksom bevarandet av djur- och växtarter. Att övervinna epidemier, utforska vulkaner, hitta lösningar för miljöförstöring och hur man bemästrar jordbävningar står också på listan över viktiga arbetsuppgifter för naturvetare. I dag finns det runt 50 000 yrkesverksamma naturvetare i Sverige.

Löner för naturvetare

  • Naturvetare ligger i ett lönespann från 23 000–53 000 kr/månad. Lönen är oftast lägre i landstinget och desto högre i det privata arbetslivet. Bland privatanställda naturvetare låg medianlönen år 2012 på 38 700 kr/månad.

Arbetsmarknad för naturvetare

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan