Opponent

Opponent eller fakultetsopponent är den student eller de studenterna som är utsedda av examinator att kritiskt granska uppsatsen.
Opponenten presenterar sin kritik muntligen, och ibland även skriftligen.
Opponenten sammanfattar respondentens viktigaste bidrag till vetenskapen, beskriver arbetets relation till forskningsfronten,
ställer frågor om sådant som behöver förtydligas, och ger ett sammanfattande omdöme.