Optikerutbildning

En optiker är en person som undersöker ögon- och synfunktion. Det är socialstyrelsen som delar ut optikerlegitimationer i Sverige.
Fokus inom utbildningen ligger på områdena optometri och optiska tekniker där de teoretiska och praktiska färdigheterna erhålls.

Optikerns uppgift är att ordinera synhjälpmedel, som glasögon och kontaktlinser som ska kompensera synfel beroende på funktions- eller brytningsfel. Det händer också att en optiker skriver ut en remiss till en ögonläkare eller ortoptist.

Utbildningens längd

Optikerutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år får man en optikerexamen. Denna kan man bygga på till magisterexamen (ett år till).

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns möjlighet att forska även som optiker, då är det doktorsexamen man strävar efter.

Arbeta som optiker

Det är en klar fördel om man som optiker är social och tillmötesgående då man har väldigt mycket kundkontakt. I många fall handlar det om att först konstatera synfel hos en kund, sedan konstatera VARFÖR kunden har ett synfel; är det en sjuklig förändring i synen så är det optikerns skyldighet att remittera kunden till en ögonläkare för rätt vård.

Vid undersökningen använder optikern ofta olika mätinstrument och andra hjälpmedel, exempelvis mikroskop anpassat för undersökning av ögonen. Varje undersökning journalförs enligt samma regler som gäller för besök hos läkare. Optikern har ett stort personligt ansvar i och med sin yrkeslegitimation.

När väl synfelet är konstaterat är det också optikerns uppgift att tillsammans med kunden hitta ett par bågar som passar kunden, så lite känsla för mode är ett plus som optiker.

Vill kunden hellre ha kontaktlinser så handlar det i detta steg mer om att lära kunden hur man använder dem.

Som optiker kan man också arbeta med slipning av glas och montering av glasögonlinserna i bågen, även reparation av glasögonbågar kan ingå i arbetsuppgifterna.

Medianlöner för optiker

  • Ingångslön: 23 500–26 500 kr/mån
  • Vid 35 års ålder (c:a 10 års erfarenhet): 29 000 kr/mån

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan