Orginalkälla

Orginalkällan eller den primära källan syftar på orgianalmatrialet (artifakt, fotografi, tal, statistisk mätning, journal, brev, bok, inspelning, etc) där något nämns för första gången.