Otryckta källor

Otryckta källor är naturligtvis alla källor som inte är tryckta källor.
Ibland används termen otryckta källor som synonym till opublicerade källor.