Personalvetarutbildning

Personalvetarutbildningen är en bred beteende- och samhällsvetenskaplig utbildning som förbereder studenten för kvalificerat personalarbete inom både näringsliv och offentlig förvaltning. I dagens arbetsliv är de anställdas kompetens och engagemang helt avgörande för en organisations framgång. Personalfrågor är därför numera en viktig strategisk resursfråga som behandlas på ledningsnivå, och personalchefen har oftast en självklar roll i ledningsgruppen. Personalvetarutbildningen är det naturliga utbildningsvalet för dig som är intresserad av att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor. Utbildningen ger de gedigna och breda kunskaper i beteende- och samhällskunskap som krävs för att arbeta med strategiska personalfrågor, med organisationsspecifika frågor och med personalsociala frågor. Det kan t ex handla om ledarskap, utvecklingsarbete, arbetsrätt, personalekonomi, kompetensutveckling, relationer och konflikthantering, jämställdhetsfrågor och arbetsmiljö.

Utbildningens längd

Personalvetarutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år får man en kandidatexamen. För att nå magisterexamen krävs ytterligare ett år och vill man nå masterexamen krävs två. Det finns också möjlighet att forska inom personalvetenskap. Licentiatexamen är på två år och doktorsexamen är på fyra år.

Inriktningar & vidareutbildning

Bland ämnena som dyker upp finns ofta beteendevetenskapliga ämnen som psykologi, sociologi och pedagogik. Ofta ingår även företagsekonomi och arbetsrätt. Många gånger finns möjlighet till praktik. Man kan också välja att läsa fristående kurser. Då sätter man själv samman en examen.

Arbeta som personalvetare

Personalvetaren har hela arbetsmarknaden som sin arbetsplats. Personalvetaren har stora kunskaper om människor, regelverket och verksamheten och är en kompetens som behövs i exempelvis förändringsarbete och gällande beslut om verksamhetsutveckling. För att sammanfatta personalvetarens arbetsuppgifter på en arbetsplats så handlar det i grova drag om tre saker: Rekrytering av personal, reglering av personal (se över eventuella nedskärningar) och trivsel för befintlig personal.

Tjänsterna för en personalvetare är varierande, det kan handla om rekrytering, arbetsrätt, kompetensutveckling, kompetensinventering, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, karriärvägledning, arbetsmiljöarbete, löne-, pensions- och försäkringsfrågor och förhandlingar. Personalarbetet är så klart en viktig del i ett företags verksamhet och nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Titlar man kan ha som personalvetare är: personalchef, personalutvecklare, personalansvarig, personalsekreterare, rekryterare, HR-chef (HR står för Human Resources vilket är det samma som personalfrågor) och jobbcoacher.

Många personalvetare jobbar på rekryterings- och bemanningsföretag.

Löner för personalvetare

Ingångslön:
22 000–27 000 kr/mån

Medianlön vid 35 års ålder (eller c:a 10 års erfarenhet):
40 000 kr/mån (privat)
27 600 kr/mån (statligt)
30 000 kr/mån (kommunalt)

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan.